Zapojte se do procesu rekvalifikací a nechte nás, ať Vám pomůžeme se zpracováním veškeré potřebné agendy.

V České republice existuje vedle klasických a dobře známých hromadných rekvalifikačních kurzů, ještěsystém tzv. zvolených rekvalifikací, který dává nezaměstnaným možnost vybrat si individuálně rekvalifikační kurz dle svých představ a potřeb. Rekvalifikační kurz může pořádat jakákoliv organizace, která má živnost na mimoškolní výchovu a pořádání kurzů, systém se tedy neomezuje jen na vzdělávací instituce jako takové. Tyto kurzy jsou cestou k profinancování zaškolovacího procesu zaměstnanců a zároveň jakýmsi umělým prodloužením zkušební doby. Rekvalifikanti sice mají příslib budoucího zaměstnání při úspěšném „zdolání“ kurzu a závěrečné zkoušky, ale pokud jím neprojdou, zaměstnanci se nestanou (firma ale samozřejmě dostane kurz proplacený). Pokud firma sama má celý kurz v rukou, může své potencionální zaměstnance po dobu jejich učení jednak sledovat a dále je vychovávat a adaptovat na své prostředí a firemní kulturu.


Celoživotní vzdělávání

Na pracovním trhu chybí dnes kvalifikovaná pracovní síla, jsou dva důvody proč tomu tak je - ten první je nefunkční systém prvotního (školy) vzdělávání, který „neprodukuje“ potřebné kvalifikované absolventy.

Druhým důvodem je vývoj pracovního trhu a odborných kvalifikací s ohledem na trendy, vývoj a konkurenceschopnost firem v daném segmentu. Nabízíme firmám nástroj pro získání jejich kvalifikovaných zaměstnanců od vybudování školících center až po zkoušky dle zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.


Staneme se pro Vás Autorizovanou Osobou
Pokud z jakéhokoliv důvodu nechcete mít sami autorizaci, ale chcete provádět zkoušky, máte možnost stát se naším partnerem.

K tomu jsou dvě cesty - buď využijete jedné z našich již existujících autorizací, která Vám bude vyhovovat, nebo si doplníme novou autorizaci Vám „na míru“. Můžeme tak spolupracovat na velmi podobné bázi, jako v případě,že autorizaci získáte sami – i s touto variantou budete zkoušejícím subjektem Vy.

Výhody

Vyřešíme za Vás
všechny dotazy uchazečů a případné problémy, převezmeme komunikaci s partnery
Nehrozí Vaše přetížení
v důsledku příliš velkého počtu zájemců o zkoušku, o efektivní vytížení se postaráme my
Veškeré zákonné povinnosti
plynoucí z udělení autorizace jsou na našich bedrech